Bara sunt bondförnuft

Johan Thuresson är energiingenjören som efter några år i Stockholm sadlade om till Lantmästare.  Idag driver han ett framgångsrikt lantbruksföretag på familjegården som funnits i släkten sedan 1600-talet och där är lean ett självklart inslag.

Johan, du är VD för Löderups Gris AB, vad är det för ett företag du driver?

- Vi har en integrerad livgrisbesättning och producerar hybridgyltor. Jag är även delägare i företaget Löderups Växt AB, som drivs av Martin Andersson, där vi har växtodling och nötköttsproduktion. Det är ett samarbete som ger ett mervärde för båda företagen.

Ni gick Lean Lantbruks utbildning 2013, hur kommer det sig att ni valde att satsa på lean?

- Jag har ingenjörsbakgrund och har varit i kontakt med dessa tankegångar förut, så för mig var det inte svårt att förstå att lean kunde ge positiva effekter även i lantbruket. Tanken, var och är fortfarande, att satsa på värdeskapande och att minska förlusterna. Min strävan är att nyttja och utveckla potentialen i de resurser jag förfogar över, utan att äventyra för kommande generationers möjligheter och där passar lean väl in. Att Löderups Växt AB också valde att gå utbildningen var en stor fördel för oss båda.  

Upplever ni att lean ger konkreta effekter i företaget?

- Lean väcker många tankar och sätter igång projekt och processer, varav en del snabbt blir klara, medan andra pågår under längre tid, eftersom behov och förutsättningar förändras. Men vi har fått bra struktur på kort sikt genom våra veckomöten och en bra struktur på längre sikt genom bättre planering, resultat- och måluppföljning. Jag vill också lyfta vikten av att ha fokus på värdekedjan, standardisering av rutiner, systematisering, visualisering och att det har blivit lättare att ta itu med avvikelser. Vi har haft en enorm produktionsökning under det senaste året och där är lean en av flera viktiga pusselbitar.

Har ni stött på några större utmaningar längs vägen?

- Vi har haft en del personalomsättning och det är alltid en utmaning att få in en ny person i teamet. Lean bygger på att alla är engagerade och tänker lean, ledare såväl som medarbetare. Lean har gett oss tips på bra verktyg för att introducera ny personal på ett bra sätt och oftast fungerar det bra. Lean bygger i grund och botten på sunt bondförnuft, även om det är förpackat i en annan form.

Ledarskapet är något som ofta kommer upp som en viktig bit när det gäller att jobba med lean, hur upplever du det?

- Ledarskapet är något jag hela tiden strävar efter att utveckla, men det är givande också. Det är många gånger ett stort steg att släppa kontrollen över vissa moment till sina medarbetare, men det är ännu större att se hur medarbetarna utvecklas med sina uppgifter.

Slutligen, skulle du rekommendera andra att börja arbeta med lean?

- Absolut. Det är viktigt att veta vad man ger sig in på och vara motiverad, men man har mycket att vinna med lean.