Ombyggnation gav nytändning kring lean

Fem år efter lean-utbildningen fanns alla rutiner på plats och leanmötena började gå på tomgång. Vad ska man förbättra när vardagen redan flyter på bra med effektivitet och struktur? På Ekholmens Lantbruk gav ett större byggprojekt och installation av tre robotar en ordentlig nytändning för hela personalen.

Kjell och Iréne Eriksson driver Ekholmens Lantbruk och en av drivkrafterna när de valde att gå Lean Lantbruks utbildning var att de ville hitta ett sätt att skapa bra rutiner på företaget. Ekholmens Säteri är en arrendegård i Västra Götaland. Ekologisk mjölkproduktion är grunden i företaget och på de 650 hektar som hör till odlas fodergrödor som vall, åkerböna och lupin och även bland annat vårvete för bröd. På fastigheten finns även café och en inredningsbutik, dessutom hålls visningar i huvudbyggnaden som är kulturminneförklarad och bland annat har hyst Karl den XIV Johan. Verksamheterna kräver normalt en arbetsstyrka på sju personer, därtill kommer säsongspersonal till butik, café och växtodlingen under sommarhalvåret.

- Vår devis är att driva ett modernt jordbruk på samma gång som vi vårdar ett kulturarv, förklarar Kjell.

Lean en röd tråd i företaget

Lean har varit ett sätt att följa med i tiden och utveckla företaget och idag omfattar lean hela verksamheten.

- När vi började med lean var det nog en del av vår personal som var ganska skeptiska. De undrade vad vi egentligen höll på med när vi gjorde övningar och lekte med lego, säger Kjell. Men även om teorin kunde kännas motig för en del där i början, så var det viktigt att vi fick med oss den som en grund att stå på när vi gick vidare till mer konkret arbete.

Förbättringar gör skillnad i vardagen

Och med det konkreta arbetet började de se förändringarna, nyttan med lean. Små förbättringar gav stora skillnader. Idag sitter lean i ryggmärgen på dem allihop.

- Vi tänker inte ens på att vi arbetar med lean. De byggstenar som är lean finns med oss i det vi gör på ett självklart sätt numera.

Men visst kan även de börja gå på tomgång.

- Vi har jobbat i flera år med förbättringar och att föra in rutiner. Vi har gjort en ordentlig genomgång av vårt företag med de olika verksamhetsdelarna och hur vi arbetar och resonerar, säger Kejll. Till slut kan det bli svårt att komma på nya förbättringsförslag när allt redan flyter bra.

Nya utmaningar gav ny energi

En ombyggnation som kombinerade ihop de befintliga byggnaderna med nya byggnationer och en installation av tre robotar blev en viktig vitamininjektion när det gäller lean.

- Först och främst gav ombyggnaden oss en möjlighet att titta på planerna och fundera kring förändringarna ur ett lean-perspektiv. Särskilt bra var det att ha med hela gänget i diskussionen eftersom det skapas många nya idéer, säger Kjell. En del tänker mer på djuren och en del tänker mer på tekniken. Resultatet blir en mer genomtänkt helhet.

När sedan bygget drog igång följde en period då rutinerna omkullkastades och de skapades mycket merarbete. Likaså innebar installationen av robotar en utmaning. Fokus landade i att få verksamheten at fortsätta rulla.

- Men att allt rullar är inte nog och personalen har börjat fråga, påpeka att vi verkligen behöver leanmöten för att hitta nya rutiner nu när vi har börjat landa i de nya förändringarna, säger Kjell. Vi har helt klart många nya leanprojekt att ta tag i framöver och jag är säker på att det kommer att komma många nya förslag på förbättringar framöver.