Uggletorps gård – åtta månader in i Lean Lantbruks utbildning

På Uggletorps gård har man haft funderingar på att arbeta med lean i flera år, men det kom alltid något annat emellan. Men så i höstas gjorde de till slut slag i saken och sedan ungefär åtta månader tillbaka är teamet på Uggletorp med i Lean Lantbruks utbildning. Ett beslut ingen av dem ångrar. 

Uggletorps gård ligger på norra Öland och har mjölkproduktion med ca 300 djur, 320 hektar åker och ca 350 hektar naturbeten. Gleen Andersson driver företaget som sysselsätter sju till åtta personer och är i ständig tillväxt. På gott och ont, för med tillväxt kommer också utmaningar som måste hanteras.

”När jag började i företaget hade vi 30 kor och idag är det strax över 300”, berättar Gleen. ”Det har inneburit många investeringar, byggnationer, anställning av personal, köp av mark och nya arrende längs vägen. I början fungerade det att bygga vidare på det som jag kallade ett ordnat kaos. Men efter ett tag insåg jag att vi behövde hjälp med strukturen.”

För att jobba med lean, krävdes dock att Gleen var villig att utvecklas i sin roll som ledare och att alla i teamet ville följa med på tåget. Beslutet att börja på Lean Lantbruks utbildning fattades därför gemensamt och hösten 2016 satte de igång. Nu har det gått närmare åtta månader och de har kommit igång ordentligt allihop, även om den intensiva skördetiden innebär att leantänket under några månader just nu hålls levande, snarare än utvecklas vidare.

”Vi kommer att sätta ordentlig fart igen efter sommaren, men vi kan redan se att det har blivit skillnad genom lean och i grund och botten är vi jättenöjda”, säger Gleen.

Skillnaden märks bland annat genom den förbättrade strukturen. De många byggprojekten som avlöste varandra under en längre period innan leanutbildningen startade, hade gjort att allt bara plockades undan lite grann efter ett projekt innan ett nytt drogs igång.

”Till slut var de mer eller mindre kaos. Det hjälpte inte ens att köpa dubbla uppsättningar verktyg för de spreds genast ut över de olika gårdarna tills ingen visste var de fanns”, säger Gleen. ”Men nu i vinter har vi lagt mycket tid på att städa och organisera och få till bra arbetssätt och alla tycker att det fungerar väldigt bra för nu klarar vi att upprätthålla ordningen. Ingenting försvinner. Det tar bort mycket frustration och irritation också.”

En annan vinst, är att leantänket sprider sig likt ringar på vattnet. Lean är en levande process och ju fler som hjälper till att bära den desto större potential för förbättringar skapas. Efter de här månaderna har de allihop börjat förstå lean, inte bara i teorin utan även i verkligheten och det gör att de kreativa förslagen blir allt fler.

”Lean har kostat oss tid och engagemang, men nu börjar vi se att det betalar sig”, säger Gleen.

En stor styrka är att de har gjort allt arbete tillsammans, för delaktighet är viktigt både när det gäller lean och på Uggletorps gård. Men utbildningen är slut nästa vår och det är då det tuffa jobbet börjar, det med att hålla igång leanarbetet på egen hand.

”Vi har tänkt att vi ska fortsätta boka in vår coach Inga-Lill Bergfors från Hushållningssällskapet några gånger per år även efter att utbildningen är slut”, säger Gleen och avslutar. ”Det här kommer att gå bra. Vi tror på lean!”