Eriksbo Plantskola flyttade - och undvek kaos genom lean

På Eriksbo Plantskola är ett intresse för att arbeta enligt lean en förutsättning för att bli anställd. Men så har det förstås inte alltid varit i företaget som har över 65 år på nacken. Det var först inför en förestående flytt som lean blev intressant. Ett viktigt verktyg för att undvika kaos och skapa möjligheter till förbättringar när den nya verksamheten byggdes upp.

Eriksbo Plantskola är en partiplantskola med egen produktion av buskar och träd. På anläggningen odlas ca 400 olika sorter i container. Idag finns 14 anställda, sex av dessa är helårsanställda och resterande åtta har långa säsongsanställningar. Företaget startade i Västerås år 1948, men togs över av Miriam Dovrén som hittade företaget via annons 2006 och finns idag i Kungs Barkarö mellan Köping och Kungsör i Västmanland.

Lean ett stöd under flytt

Eriksbo Plantskola gick med i Lean Lantbruks utbildning år 2013. Vid det laget hade företaget växt ur sina gamla lokaler i Västerås och Miriam hade efter flera års letande, förvärvat en mjölkgård i Västmanland som byggdes om för att möta deras behov.

- Vårt syfte med att gå med i lean var till stor del att jag kände att vi behövde stöd för att flytta plantskolan, berättar Miriam. Vi behövde hitta strategier och verktyg för att hjälpa oss att genomföra både flytt och uppstart på ett smidigt sätt.

En flytt medförde oändliga frågor. Allt material skulle packas ihop i Västerås och transporteras till Kungs Barkarö. Men sedan då? En ny anläggning innebar oändliga möjligheter, men hur skulle de nyttja ytan på bästa sätt så att allt blev smidigt, enkelt och smart. I vilken ordning skulle allt placeras, var skulle maskiner stå, sekatörerna finnas och hur skulle parkeringsplatserna ritas ut? Här blev leans principer och deras coach Johan Knuuth en viktig hjälp.

- Alla säger att det är jobbigt att implementera lean, säger Miriam. Vi har haft dubbla utmaningar här eftersom vi både har gjort det och genomfört en flytt samtidigt, men nu i efterhand kan jag säga att det är tack vare lean som flytten gick så bra som den gjorde. Jag skulle faktiskt kunna göra om det.

Engagemang från personalen - en vikig nyckel för framgång

En viktig anledning till att det gick så bra på Eriksbo var att de fick med sig hela personalen i leantänket. Redan från början fick de anställda olika områden där de fick ansvar för att tänka igenom hur de på bästa sätt kunde ordna med placeringar, uppskyltning, städning mm på den nya platsen. Att släppa på ansvaret och delegera mer var inte helt enkelt för Miriam, men det har gett utdelning.

- Det har blivit en enorm förändring om man tittar på tiden före lean och idag, säger Miriam. Före flytten var det mest jag som tänkte utveckling, nu har vi istället 14 personer som tänker förbättringar och tar ansvar, det ger en enorm utväxling för nu händer det saker parallellt med varandra.

Alla anställda har fått mandat för att hitta på bra lösningar på egen hand. Det är bara om det rör sig om betydande investeringar som det måste förankras hos Miriam, men i de flesta fall kostar lösningarna inte något annat än tankemöda och lite finurlighet. Och Miriams roll har blivit den omvända när hon nu ibland måste bromsa lite för att det inte ska bli för mycket på en gång och för att ekonomin ska hinna med de lite dyrare idéerna.

- Lean är en verktygslåda där man kan använda olika delar och jag tror att vi har hittat de delar som funkar för oss, säger Miriam.

Ny inspiration

Det är flera år sedan de avslutade Lean Lantbruks utbildning, men i höstas blev de tillsammans med några andra företag inbjudna av Hushållningssällskapet till en dags fördjupning med Folke Brinckmann på Vilja Lysa. Gruppdynamik och måluppfyllelse stod på temat och på Eriksbo bestämde man sig för att ta med hela personalen, eftersom det var ämnen som berörde alla. Resultatet blev en fantastisk dag med ny inspiration.

- Vi har alla behov av ny input emellanåt för att inte börja gå på tomgång, säger Miriam och fortsätter. Vi har till exempel upptäckt att det vi menar med lean kan vara väldigt olika. En del tänker mycket på ordning och reda, manualer, scheman och tabeller medan andra ser på filosofin som en kreativ och problemlösande miljö. Det är positivt, för det gör att vi får praktisera varandras tänk och lära oss ännu mer. Det viktigaste är alltid att vi inte tar död på lusten till ständiga förbättringar.

Personalen sätter mål

Ett konkret exempel på hur de jobbar med lean är när de på sin kickoff i våras satte upp fem mål för året. Mål som personalen valde ut tillsammans. Varje gång de uppnår ett av målen kommer de att äta smörgåstårta tillsammans och om de uppnår alla fem målen väntar en studieresa till Danmark.

- När personalen har varit med och tagit besluten vet vi att alla kommer att vara med på banan, säger Miriam. Sedan tycker vi allihop att det är viktigt att vi firar när vi lyckas.

Leanarbetet lever och blomstrar på plantskolan. Ett konkret exempel är att de inför studiebesök och kundbesök inte behöver lägga extra tid på städning och förberedelser. Allt är vanligen redan klart genom vardagens väl genomtänkta rutiner. Förutom utveckling och förbättringar, vilka ibland kan vara svåra att mäta, kan de också se att övertiden går ner.

- Vi har satsat så mycket på verksamheten här att vi nästan har glömt bort marknadsföringen, säger Miriam med ett skratt. Men nu har vi tagit fram en tydligare plan för det, så det är nästa bit vi jobbar med och naturligtvis är lean en självklar del även i det arbetet.