Från stodstad och media till landsbygd och spetskål

Olof Hermelin är bondpojken som utbildade sig till civilekonom, flyttade till Stockholm och fick jobb inom media och marknadsföring, för att sedan sadla om till lantbrukare och jobba enligt lean.

Lantbruk var inte något som lockade Olof när han växte upp och istället blev det ekonomiutbildning och jobb i storstan. Men någonstans på vägen såddes ett frö, en längtan efter något annat. Funderingarna ledde till slut till en kurs inom skog och 2006 återvände han och hans fru Magdalena hem till föräldragården. Sedan dess har verksamheten utvecklats och växt undan för undan. De har idag ytterligare två anställda och säsongsvis ökar arbetsstyrkan upp till tio personer. Huvudgrenarna i verksamheten potatisodling, spannmål, gräsmatteodling och det senaste tillskottet som är ekologiska grönsaker. 

-    Både jag och Magdalena älskar mat och när vi tog över företaget funderade vi på hur vi kunde utveckla det vidare, berättar Olof. När vi började prata om ekologiska grönsaker föll många bitar på plats och idag tar vi fram ett 30-tal olika sorter varje år.

Testodling blev grunden till ett företag med leantänk

Det var i samband med Lean Lantbruks utbildning 2013–2014 som de för första gången omsatte sina funderingar i praktik och gjorde en ekologisk testodling. Odlingen föll väl ut och idag tar Hermelins bland annat fram sparris, morötter och palsternackor, bönor, kål och blomkål, brysselkål, spetskål, vitlök och örter. Merparten av produkterna levereras till restauranger och butiker i Stockholmsområdet och alla led i kedjan, från att fröna sätts i jorden till att den färdiga produkten levereras, präglas i någon grad av lean. 

-    Vår drivkraft till att börja arbeta med lean handlade mycket om att vi ville frigöra resurser och tid för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten, till exempel genom de ekologiska grönsakerna, säger Olof. Sedan ville vi förstås också effektivisera alla led, minska svinnet och få en bättre kommunikation. 

Bättre effektivitet med lean

Ett par år efter utbildningen har lean blivit en röd tråd i vardagen och både Olof och Magdalena ser resultaten.

-    Vi har en mycket bättre överblick och kommunikation i företaget nu, ansvarsfördelningen är tydligare och vi har mindre driftstopp, berättar Olof. Dessutom finns det en framförhållning som saknades tidigare, ansvarskänslan är också större, vilket gör att insatser görs i rätt tid i mycket högre utsträckning. 

Ett konkret exempel på hur leanarbetet inverkar i vardagen är att en av rutinerna de tagit fram handlar om att beställningslapparna görs iordning på kvällarna. På det sättet kan morgonens skördearbete alltid komma igång direkt utan några fördröjningar. Ett av många små steg, som gör att helheten fungerar mycket bättre. 

-    Det finns inget som blir sämre genom att man väljer att jobba med lean, konstaterar Olof. Det är kanske inte alla dagar jag har ork och energi att göra det jag vet att jag borde göra, men vi får hela tiden nya erfarenheter genom leanarbetet som gör att vi systematiskt förbättrar verksamheten varje år. Och det är ju det som är tanken, att det ska vara ett kontinuerligt förbättringsprojekt.