En gård mitt i lean – fem snabba frågor och svar  

Mikaela Johnsson driver tillsammans med sin man Christian en gård med växtodling, grisproduktion och skog i Småland. Till sin hjälp har de två anställda. Sedan maj 2015 går de en utbildning i Lean Lantbruk för mindre företag. Deras leancoach Hanna Åström finns på Hushållningssällskapet Halland. 

Varför har ni valt att gå en utbildning i lean lantbruk?

Grisproduktion är en hårt pressad bransch och vi kan sällan påverka priset i någon större utsträckning, däremot kan vi välja att fokusera mer på oss själva och vår personal. En av våra målsättningar är att hela tiden bli bättre på det vi gör och att jobba med lean innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete på flera olika nivåer. Det passar oss och ger oss en struktur som säkerställer att vi kan få in goda förändringar i vardagen.

Vad innebär det för er i praktiken?

Det har blivit en hel del förändringar, men också en bättre struktur och överblick. Framförallt har det påverkat vårt sätt att lägga upp arbetet. Numera har vi till exempel en årsplan för arbetet ute och vi har en veckotavla för att styra upp våra arbetsrutiner inne hos grisarna så att alla gör på samma sätt. Vi har uppföljningar när det inte blev som vi hade tänkt oss, på så sätt kan vi undvika att göra om misstag och ta bort slöserier och med en bättre överblick på reservdelslager och regelbunden service på maskinerna undviker vi många oönskade stopp.

Hur får ni med er era anställda?

För oss handlar det mycket om förankring. Det vi gör ska gynna oss alla, men det är en läroprocess för oss allihop och måste få ta tid. Det är också viktigt att vara öppna och ta vara på goda idéer som kommer från de anställda.

Vad har den största svårigheten varit? 

Att förändra rutiner och sedan hålla sig till dem är svårt. Det är lätt att göra som man alltid har gjort eller att göra det man tycker är viktigast för stunden. Det gäller att ta sig i kragen ibland och att inte släppa på uppföljningarna, för till slut blir nya rutiner också vardag.

Varför är det viktigt för er att investera i lean lantbruk?

Vårt mål i företaget är att tjäna pengar och att ha en livskraftig verksamhet, men också att hitta tid. Vi är ett familjeföretag och dels vill vi lägga upp arbetet så att vi får mer ledig tid, dels så att vi lägger arbetstiden på rätt saker. Vi jobbar mycket och det kommer vi alltid att göra, men det är viktigt att vi prioriterar rätt och att vi hela tiden har koll på de bollar som är i luften. Mycket av de förändringar vi har genomfört under den här perioden hade vi kunnat komma på och införa själva, men genom lean lantbruk ser vi till att de goda förändringarna faktiskt blir verklighet och inte stannar på idéstadiet. Det gör också att vi inte faller tillbaka i gamla vanor. Sedan ger det mig energi och glädje att vara med i lean lantbruk och det är nog så viktigt. Vi har fortfarande mycket kvar att lära, men vi har kommit en bit på vägen.