Tågerup Trädgård vågade satsa på lean            

Ständig utveckling och förbättring är vad man strävar efter på Tågerups Trädgård. Företaget har gått Lean Lantbruks utbildning  och två år efter starten är leanarbetetet på väg att bli en självklar del i vardagen. Men det har krävts tid och kraft för att nå framgång och de har blivit många erfarenheter rikare längs vägen.

Mattias och Annika Svegin driver tillsammans Tågerups Trädgård i Skåne, ett företag som specialiserar sig på att ta fram krukväxter. Med växthus på totalt 35 000 kvadratmeter, 20 fastanställda i personalen och ytterligare ett 30-tal under högsäsong, är företaget av ansenlig storlek och det är mycket som ska fungera för att allt ska rulla effektivt.

-Det var en kollega som först berättade om lean och när vi sedan fick en mer utförlig presentation av vad leantänket handlar om och vad Lean Lantbruks utbildning innebär, blev vi helt klart intresserade, säger Mattias Svegin, VD på Tågerups Trädgård. Ett bättre kommunikationssätt, ett ökat engagemang bland personalen och en bättre överblick är viktiga bitar inom lean och det var precis vad vi ville arbeta fram.

En coach kan vara både en piska och en morot

Beslutet att gå Lean Lantbruks utbildning förankrades i ledningsgruppen och bland personalen och sedan startade utbildningen under hösten 2014. Deras coach var Anna Larsen från HIR i Skåne och hon visade sig bli både en nödvändig piska, en inspiratör och ett viktigt bollplank under utbildningstiden.

-En coach guidar och ställer frågor, vilket ibland kan det vara frustrerande, säger Annika Svegin som är leanansvarig på företaget. Men oftast är det bara bra, för vi måste själva hitta vårt sätt att tänka kring lean i vår verksamhet, det som fungerar för just oss. 

Det är viktigt att alla är med på banan när det gäller lean

En av utmaningarna med att arbeta med lean har varit förankringen. Det är viktigt att alla är involverade, förstår vad lean är och börjar se nyttan med arbetssättet, men det är en lång process. Särskilt när personalstyrkan växer till mer än det dubbla under högsäsongen och alla de nya också måste få någon form av introduktion.

-Men det går bättre och bättre och vi märker att leantänket kommer mer och mer på bred front. Nu ser vi förbättringsmöjligheter på ett helt annat sätt än tidigare, menar Annika. Folk kommer ofta och säger; det fungerar inte riktigt här, kan vi lösa det så att det går smidigare? De ser problem och vill ha en förändring, istället för att bara gå och irritera sig på det eller göra en egen lösning, vilket ofta skedde förr. Nu väljer vi istället att tillsammans tänka igenom hur vi kan hitta bästa möjliga lösning och sedan gör vi en rutin för hur det ser ut och säkerställer på så sätt att vi alla gör likadant i fortsättningen.

Att jobba med lean även när det är stressiga perioder

Tiden kan också vara en utmaning, för trots utarbetade rutiner kan det ibland vara svårt att inte falla tillbaka i gamla vanor när det kommer stressiga perioder.

-Våren och försommaren är vår högsäsong och för att se till att vi inte tappar leantänket även när det är full fart, har vi tagit för vana att skriva upp alla problem och förbättringsområden när vi upptäcker dem, säger Mattias. Vi hinner inte ta itu med dem när det är som mest att göra, men om vi har det med oss till lugnare dagar, så kan vi tänka igenom problemen och åtgärda dem för att säkerställa att de inte dyker upp igen under nästa säsong.

Det finns alltid saker att förbättra med lean - man blir aldrig klar

Företaget blev klar med Lean Lantbruks-utbildningen under början av 2016, men väljer att fortsätta att hålla kontakten med sin coach, även om det sker mer sällan och även med de företag de har träffat genom nätverket.

-För oss på Tågerups Trädgård har lean varit rätt väg och vi rekommenderar absolut andra att arbeta med lean, säger Mattias, men tillägger. Det man måste vara medveten om är att det tar tid. Om man inte vill lägga ner tiden blir arbetet bortkastat. Här ser vi tiden och pengarna som en långsiktig investering och vi märker att vi har fått utdelning på många olika sätt redan.

Både Annika och Mattias menar att lika viktigt som att avsätta tid till leanarbete, är att man har alla med sig när man startar, för lean är något man gör tillsammans. På Tågerups Trädgård är de ett team och målen som de hade vid starten; en bättre dialog i alla led, större engagemang och delaktighet och en bättre överblick, har de redan uppnått. Men de är inte framme än och leanarbetet är något som alltjämt fortgår.